Ir noslēgusies pirmā kārta Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (SEPLP) organizētajos konkursos uz VSIA “Latvijas Radio” (LR) un VSIA “Latvijas Televīzija” (LTV) valdes locekļu amatiem. Konkursu nominācijas komisijas ir nolēmušas uz konkursu otro kārtu izvirzīt 13 kandidātus.

Otrajā kārtā divi kandidāti pretendē uz LR valdes priekšsēdētāja amatu, divi uz valdes locekļa programmu un pakalpojumu attīstības jautājumos amatu un pieci uz valdes locekļa finanšu pārvaldības jautājumos amatu. Konkursā uz vakanto LTV valdes locekļa finanšu pārvaldības jautājumos amatu otrajai kārtai izvirzīti četri kandidāti. Trīs pretendenti kandidē uz divām vakancēm – LR un LTV valdes locekļa finanšu pārvaldības jautājumos amatiem.

Konkursa pirmajā kārtā komisija vērtēja iesniegtos dokumentus un pretendentu atbilstību konkursa nolikuma obligātajām prasībām. Dalību konkursa otrajā kārtā turpina tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti apliecina kandidātu atbilstību nolikumā izvirzītajām vispārīgajām prasībām, kā arī saņēmuši augstāko novērtējumu. Pavisam konkursā bija pieteikušies 33 pretendenti.

Otrajā kārtā pretendenti konkursu komisijām skaidros savu motivāciju ieņemt konkrēto amatu, atbildēs uz komisiju jautājumiem un izklāstīs savu stratēģisko redzējumu. Konkursa trešajā kārtā labāko pretendentu kompetences padziļināti vērtēs personāla atlases kompānija. Gala lēmums par labāko kandidātu virzīšanu apstiprināšanai LR un LTV valdes amatos konkursu komisijām jāpieņem līdz 27. septembrim.

Abu konkursu komisijās ietilpst trīs SEPLP locekļi, Pārresoru koordinācijas centra, Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta, Baltijas mediju izcilības centra un Latvijas Mediju ētikas padomes pārstāvji, kuri darbojas ar balsstiesībām. Latvijas Žurnālistu asociācijas, kā arī LR un LTV arodbiedrības pārstāvji konkursos piedalās ar novērotāju un padomdevēju tiesībām.