Informācija par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Televīzija” valdes locekļa finanšu pārvaldības jautājumos atlases procesu

Lai nodrošinātu atklātu konkursu un pretendentu atlases procesu uz valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Televīzija” (LTV) vakanto valdes locekļa finanšu pārvaldības jautājumos amatu, Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – SEPLP) kā LTV valsts kapitāla daļu turētāja, ar 2022. gada 11.jūlija rīkojumu Nr.6/2-5 izveidoja LTV konkursa nominācijas komisiju (turpmāk – Komisija) 9 (deviņi) Komisijas locekļu sastāvā.

Konkursa komisija sastāv no 3 (trīs) SEPLP locekļiem, Pārresoru koordinācijas centra, Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta, Latvijas Mediju ētikas padomes pārstāvja un Baltijas Mediju izcilības centra pārstāvjiem, kuri darbojas Komisijā ar balsstiesībām, kā arī LTV arodbiedrības pārstāvja un Latvijas Žurnālistu asociācijas pārstāvja, kuri darbojas Komisijā kā novērotāji ar padomdevēju tiesībām. Komisiju vada – SEPLP priekšsēdētājs Jānis Siksnis

Nominācijas komisijas locekļi:

  • SEPLP priekšsēdētājs Jānis Siksnis (ar balsstiesībām)
  • SEPLP locekle Sanita Upleja-Jegermane (ar balsstiesībām)
  • SEPLP loceklis Jānis Eglītis (ar balsstiesībām)
  • Pārresoru koordinācijas centra pārstāve Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja Dzintra Gasūne (ar balsstiesībām)
  • Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta pārstāve un Vidzemes augstskolas padomes locekle Dace Ljusa (ar balsstiesībām)
  • Latvijas Mediju ētikas padomes pārstāve Daiga Sproģe (ar balsstiesībām)
  • Baltijas Mediju izcilības centra pārstāve Gunta Sloga (ar balsstiesībām)
  • Latvijas Televīzijas arodbiedrības pārstāvis Leonīds Mucenieks (novērotājs ar padomdevēja tiesībām)
  • Latvijas Žurnālistu asociācijas pārstāve Arta Ģiga (novērotājs ar padomdevēja tiesībām)

Konkurss uz valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Televīzija” valdes locekļa finanšu pārvaldības jautājumos amatu tika izsludināts 2022.gada 15.jūlijā, publicējot sludinājumu oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā, SEPLP mājas lapā, LTV mājas lapā, Pārresoru koordinācijas centra mājas lapā, kā arī izmantojot citus publiski pieejamos resursus.

Pretendentu pieteikšanās termiņš ir līdz 2022.gada 14.augustam (ieskaitot).

Pretendenti uz valdes locekļa finanšu pārvaldības jautājumos amatu tiks vērtēti trijās konkursa kārtās. Pirmajā kārtā tiks vērtēta pretendentu atbilstība sludinājumā norādītajām obligātajām prasībām, otrajā kārtā ir paredzētas daļēji strukturētas intervijas, kuru laikā Komisija izvērtēs pretendentu prezentāciju - redzējumu par LTV attīstības redzējumu un finanšu pārvaldības situāciju 3 (trīs) gadu periodam, kā arī uzdos visiem pretendentiem iepriekš sagatavotus vienādus jautājumus, bet trešajā kārtā labāko pretendentu kompetences padziļināti vērtēs personāla atlases speciālisti. Pretendentiem izvirzītās prasības un iesniedzamie dokumenti skatāmi pielikumos:

Papildus informācija par konkursiem pēc pieprasījuma pieejama arī SEPLP, sūtot e-pastu uz adresi konkursi@seplp.lv.